نويسندگان

واااای که چقدر همه چی عالیه...

کمپانی پنبه ریز روز به روز داره خفن تر میشه...

ماشین جدید بچه های پنبه ریز...

پریدن،باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد وگرنه دلیل پرواز،پر نیست